logo Voku

24 januari 2017.

Lezing: Landelijke verkiezingen 15 maart.

Of je van politiek houd  of niet we kunnen er niet omheen en hebben het recht om een keuze te maken uit de aangeboden politieke partijen. En dat is niet zo eenvoudig.

Allereerst is ons landje zo verdeeld in de politiek dat er teveel partijen zijn ontstaan. Daar wordt het voor de kiezer niet makkelijker op. Vandaar dat de voku daar een avond over heeft willen communiceren en nadenken. En om onder leiding van enkele gemeenteraadsleden een beter overzicht te krijgen van dit grote politieke aanbod. Er waren 5 leden uitgenodigd van allemaal verschillende partijen uit Uden. Uiteindelijk waren daar maar 2 fracties van vertegenwoordigd, Frank Kersten ,fractievoorzitter, namens D66 en Marjan  van Bergen namens fractie SP. Zij is de enige vrouw in deze fractie en is lid van de raadscommissie. Niettemin hebben we een leerzame en nuttige avond gehad.

Het aantal aanwezigen was dusdanig dat we verdeeld konden worden in kleine groepjes. De bedoeling was om vragen op te schrijven waar we op deze avond geïnformeerd over wilde worden. Deze werden door de voorzitster genoteerd en door de 2 raadsleden bestudeerd tijdens de pauze. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen over deze onderwerpen.  

Hoe komen we te weten wat een partij inhoudelijk te bieden heeft voor de samenleving in het algemeen? Suggesties waren o.a. volg kranten berichten, kijk en luister naar debatten over dit onderwerp via TV. Ga naar Stemwijzer op je P.C.

Onderwerpen die ter sprake kwamen was o.a. de vraag welke partijen staan achter het Nationaal Zorgfonds, wie steunen dit?

Bijdragen als eigen risico afschaffen?

Alles wat met verzorging en gezondheid te maken heeft is en blijft ontzettend belangrijk in de samenleving. Wat gebeurt er als het niet meer voor alle categorieën betaalbaar is? In een welvarend land als Nederland moet gezondheid een hoge prioriteit hebben. Farmaceutische  maffia, werd al genoemd, daar werd voornamelijk de ,pillen industrie, mee bedoeld, het is een schande dat veel patiënten de dupe worden door hoge bedragen die zij niet kunnen betalen.

Wie gaat met wie samen regeren, is ook belangrijk voor een goed resultaat. Zorg om de zorg en goed omgaan met elkaar.

Vervuiling en milieu.

Wij zijn aangewezen op natuurlijke bronnen als energie om luchtvervuiling tegen te gaan. Wat zijn de plannen en kunnen ze die ook waarmaken? Er worden nog te weinig alternatieven aangeboden. De olie raakt op en dat gaat ten kostte van de economie. De tijd zal het leren.

Ouderen – vergrijzing- en de pensioenen?

Welke partijen kunnen ons daar het beste in ondersteunen, en uitvoerbare en haalbare oplossingen helpen zoeken?

Hoe lossen we de werkgelegenheid op, jongeren hebben de toekomst. Belangrijk om daar in te investeren praktisch als financieel. Veel jongeren zijn zoekende naar nieuwe mogelijkheden en perspectieve. Gedacht wordt aan z.z.p. ondernemingen, hoe lang gaat dat nog goed? Geschoold of ongeschoold we moeten er naar streven om ze een goede toekomst te bieden. Welke partijen kunnen en willen zich daar voor inzetten?

De steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk is over de hele wereld zichtbaar, maar dat zou ook in Nederland bijgeschaafd mogen worden. Kapitalisme neemt het heft in handen en is vooral uit op macht. Dit is geen gezonde ontwikkeling, wie en welke partijen kunnen en willen hier iets aan doen?

Heeft opkomende islam en andere religie, in onze samenleving, cultuur verlies?

Nieuwe partij, DENK, is deze betrouwbaar hierin? In hoeverre besteden politieke partijen, en vooral welke, hier aandacht aan? Is het belangrijk om onze normen en waarden, zoals wij die van oudsher kennen, te bewaken?

De pensioengerechtelijke leeftijd terug naar 65, is dit haalbaar? De SP wil beslist niet hoger en denkt dat dit nog goed te regelen is. Bij voorkeur een eigen pensioen opbouwen en niet via pensioenfonds werkgever. De C.A.O. moet overal goed geregeld worden liefst door vaste en bekwame begeleiding. Welke partijen hebben hier goede plannen mee?

Vrijwilligers worden overal ingezet en vervangen vaak betaalde krachten. Ook al door sommige, de moderne slavernij, genoemd. Grote instanties werken niet zoals het hoort. Grote organisaties denken in het groot om zoveel mogelijk winst te maken. Kleine opgezette ondernemingen denken hier anders over en staan daardoor dichter bij de bevolking en gemeenschap. Vooral meer verantwoordelijkheid en aandacht voor patiënten en medewerkers binnen hun vakgebied, daardoor zijn ze veel beter bezig.

Ook kwam de invloed van de Multinationals ter sprake, deze instanties pikken alles weg in diverse landen, dit is een heel groot probleem. Beursgenoteerde ondernemingen maken nog maar mondjesmaat goede afspraken met toeleveranciers. Vooral over zaken als, leefbaar loon, veiligheid, vakbondsvrijheid of gezond leef en werk milieu. Het aantal bedrijven dat hier meer aandacht aan besteed neemt gestaag toe. Was het in 2010 nog maar 12%, tegenwoordig is dit al gestegen tot maar liefst 88%. Veel fondsen en pensioenen zijn te commercieel bezig en richten zich op marketing en begeven zich op allerlei beurzen. Wie of welke partij zou hier verandering in kunnen brengen?

Tenslotte, hoe zien de stembiljetten er straks uit, en wie komt er op de voorpagina? Wat zullen ze ons weer allemaal beloven, en wat zullen ze hier van waar kunnen maken? Wie en wat is tegenwoordig betrouwbaar?

We hebben het deze avond nog niet over het vluchtelingen probleem gehad en er zijn nog meer onderwerpen niet aan bod gekomen. Maar de avond was goed besteed en beide partijen waren tevreden over hetgeen wat er wel besproken was. Onze stemkeuze was hierdoor nog niet opgelost maar we zijn er wel wijzer van geworden en zullen in de komende periode wel alerter zijn bij alle informatie omtrent de politieke situatie.

Met veel dank aan Frank Kersten en Marjan van Bergen die met ons mee hebben willen denken en hun deelname aan de discussies.

En iedereen veel succes gewenst met de stemkeuze op 15 maart a.s. 

  

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.